Recent Posts by jovan

Fakulteti štite svoje patente | Centar za transfer tehnologije priprema pravilnik o upravljanju intelektualnom svojinom na Univerzitetu u Beogradu

Zaštita intelektualne svojine univerziteta, identifikacija i komercijalizacije rezultata naučno-istraživačkog i stručnog rada osnovni su zadaci prvog Centra za transfer tehnologije u našoj zemlji. Novoosnovani Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, koji obuhvata 31 fakultet i 10 instituta, baviće se evidentiranjem, analizom, zaštitom i promocijom patenata i rezultata istraživanja. Takođe, otvaranje Centra ohrabriće transfer znanja…
Read more

Recent Comments by jovan

No comments by jovan yet.