News

Otvoren FRACTALS poziv za aplikacije!

FRACTALS-1 FRACTALS (Future Internet Enabled Agricultural Applications) FRACTALS projekat (Future Internet Enabled Agricultural Applications) predstavlja najveći FP7 projekat u Republici Srbiji i jedan je od ukupno 16 evropskih projekata koji podržavaju razvoj IKT tehnologija zasnovanih na FIWARE platformi (http://www.fi-ware.org).   Projekаt FRACTALS počeo je 1. septembrа 2014, а glаvni...
Read more

Pehar za inovativni pronalazak | MEF

Asistent na predmetu opšti menadžment Fakulteta za primenjeni menadžemnt , ekonomiju i finansije u Beogradu , Miloš Stanković dobitnik je Zlatnog Invent pehara na 58 . Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća . Spomenuti događaj održan je u Beogradu , u periodu između 12 . i 16 . Maja , a predstavnik našeg fakulteta ostvario je istaknuti rezultat u okviru internacionalne izložbe pronalazaka i inovacionih tehnologija . Miloš je nagrađan za pronalazak iz domena ekologije u poljoprivredi , a u predstojećem periodu , on će svoj inovativni projekat predstaviti na tržištu .