News

Saobraćajni fakultet na Sajmu informacionih tehnologija

Udruženje " Telekomunikacioni sistemi Srbije " organizuje , u saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Republike Srbije , Sajam informacionih tehnologija IT 14 , 30 . I 31 . Januara 2014 . Godine , u galeriji " Progres " u Beogradu , Knez Mihailova br 27 .Pozivamo sve studente Saobraćajnog fakulteta i…
Read more

Fakulteti štite svoje patente | Centar za transfer tehnologije priprema pravilnik o upravljanju intelektualnom svojinom na Univerzitetu u Beogradu

Zaštita intelektualne svojine univerziteta, identifikacija i komercijalizacije rezultata naučno-istraživačkog i stručnog rada osnovni su zadaci prvog Centra za transfer tehnologije u našoj zemlji. Novoosnovani Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, koji obuhvata 31 fakultet i 10 instituta, baviće se evidentiranjem, analizom, zaštitom i promocijom patenata i rezultata istraživanja. Takođe, otvaranje Centra ohrabriće transfer znanja…
Read more