Category Archives: IT news

SEE CLOUD COMPUTING FORUM 2015

The inaugural Southeast Europe Cloud Computing Forum took place in the Sheraton Zagreb Hotel on February 26th. A sincere gratitude of thanks goes out to all of our sponsors: Cisco, Huawei (Gold Sponsors), Hrvatski Telekom (Silver Sponsor), IBM, Hewlett-Packard (Bronze Sponsors) and Altus IT (Exhibitor). With over 100 participants, the event united cloud...
Read more

Pehar za inovativni pronalazak | MEF

Asistent na predmetu opšti menadžment Fakulteta za primenjeni menadžemnt , ekonomiju i finansije u Beogradu , Miloš Stanković dobitnik je Zlatnog Invent pehara na 58 . Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća . Spomenuti događaj održan je u Beogradu , u periodu između 12 . i 16 . Maja , a predstavnik našeg fakulteta ostvario je istaknuti rezultat u okviru internacionalne izložbe pronalazaka i inovacionih tehnologija . Miloš je nagrađan za pronalazak iz domena ekologije u poljoprivredi , a u predstojećem periodu , on će svoj inovativni projekat predstaviti na tržištu .