Category Archives: News

OD IDEJE DO PROFITA – TROUGAO ZNANJA | Centar za Transfer Tehnologije

U funkciji unapređenja privrede i razvoja zasnovanog na nauci, znanju i modernim tehnologijama, predsednik Privredne komore Beograda, dr Milan Janković i rektor Univerzitet u Beogradu, prof.dr Vladimir Bumbaširević, potpisaće Sporazum o saradnji, u četvrtak, 27. мarta 2014. godine sa početkom u 13,00 časova u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, Studentski trg broj 1. Ovaj sporazum ima…
Read more

Konferencija : Primenjeni menadžment , ekonomija i finansije u funkciji održivog razvoja |MEF

Fakultet za primenjeni menadžment , ekonomiju i finansije najavljuje organizovanje Međunarodne naučno - stručne konfetencije pod nazivom :  PRIMENJENI MENADŽMENT , EKONOMIJA I FINANSIJE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA koja će se održati u junu mesecu 2014 godine u saradnji sa partnerskim organizacijama našeg fakulteta i instituta za strateški razvoj , preduzetništvo i poslovne procese .Prijavu možete…
Read more

Saobraćajni fakultet na Sajmu informacionih tehnologija

Udruženje " Telekomunikacioni sistemi Srbije " organizuje , u saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Republike Srbije , Sajam informacionih tehnologija IT 14 , 30 . I 31 . Januara 2014 . Godine , u galeriji " Progres " u Beogradu , Knez Mihailova br 27 .Pozivamo sve studente Saobraćajnog fakulteta i…
Read more

Fakulteti štite svoje patente | Centar za transfer tehnologije priprema pravilnik o upravljanju intelektualnom svojinom na Univerzitetu u Beogradu

Zaštita intelektualne svojine univerziteta, identifikacija i komercijalizacije rezultata naučno-istraživačkog i stručnog rada osnovni su zadaci prvog Centra za transfer tehnologije u našoj zemlji. Novoosnovani Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, koji obuhvata 31 fakultet i 10 instituta, baviće se evidentiranjem, analizom, zaštitom i promocijom patenata i rezultata istraživanja. Takođe, otvaranje Centra ohrabriće transfer znanja…
Read more