OD IDEJE DO PROFITA – TROUGAO ZNANJA | Centar za Transfer Tehnologije

U funkciji unapređenja privrede i razvoja zasnovanog na nauci, znanju i modernim tehnologijama, predsednik Privredne komore Beograda, dr Milan Janković i rektor Univerzitet u Beogradu, prof.dr Vladimir Bumbaširević, potpisaće Sporazum o saradnji, u četvrtak, 27. мarta 2014. godine sa početkom u 13,00 časova u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, Studentski trg broj 1.

Ovaj sporazum ima za cilj uspostavljanje čvrste veze između naučnoistraživačkih organizacija i privrede, obezbeđivanje mehanizama za direktan transfer znanja i tehnologija u procese privređivanja i rast konkurentnosti preduzeća baziran na ekonomiji zasnovanoj na znanju.

Comments are closed.