Pehar za inovativni pronalazak | MEF

Asistent na predmetu opšti menadžment Fakulteta za primenjeni menadžemnt , ekonomiju i finansije u Beogradu , Miloš Stanković dobitnik je Zlatnog Invent pehara na 58 . Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća . Spomenuti događaj održan je u Beogradu , u periodu između 12 . i 16 . Maja , a predstavnik našeg fakulteta ostvario je istaknuti rezultat u okviru internacionalne izložbe pronalazaka i inovacionih tehnologija . Miloš je nagrađan za pronalazak iz domena ekologije u poljoprivredi , a u predstojećem periodu , on će svoj inovativni projekat predstaviti na tržištu .

Comments are closed.